• 25 juni 2019
  • 1 minuut

Groen is geen luxe, maar een randvoorwaarde voor een gezond bestaan, nu én in de toekomst.

Wat doet De Groene Agenda?

Groen heeft een positieve invloed op ons woon-, werk- en leefklimaat. Dat weten we intuïtief, maar wat weten we écht zeker? Wat is er onomstotelijk aangetoond? In het kader van het programma De Groene Agenda wordt vastgesteld wat we op wetenschappelijke basis zeker weten of wat we nog willen weten.

De Groene Agenda verzamelt dit bewijs en vertaalt deze inzichten in tools, die leiden tot nieuwe toepassingen, oplossingen en kansen.

Uw kansen met groen

Door groen in, om en aan gebouwen te stimuleren met verzameld bewijs ontstaan nieuwe afzetmarkten en verdienmodellen. Ook u kunt inspelen op deze marktontwikkelingen en -kansen.

Laat u inspireren door de factsheets